תוכלו להיעזר בגרסה המלאה של הפרק המופיעה באתר תולדוט במדור " לומדים היסטוריה " . מקורות לביסוס המידע המופיע בפרק ולהרחבה אה " מ ג ' ונס , " התקופה ההלניסטית , " בתוך : בצלאל בר כוכבא , ( עורך ) , התקופה הסלוקית בארץ ישראל , הוצאת הקיבוץ המאוחד והמדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית , תש " ם , עמ ' . 36 - 19 א ' צ ' ריקובר , היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית , דביר , תשכ " ג , עמ . 2 ' א ' צ ' ריקובר , היסטוריה כללית , ספר שני - יוון , חברת " אמנות " בע " מ , תשכ . ב " על שם הפרק שם הפרק כולל מושגים חדשים שראוי להבהירם מבעוד מועד . ראשית , ראוי להגדיר מהי תרבות ( דפוסי התנהגות , שפה , מנהגים , טקסים , אמונות דתיות , סמלים , ספרות ועוד . ( לאחר מכן יש להבחין בין תרבות מקומית , כלומר - תרבות המשותפת לבני מקום מסוים - לעתים אזור גאוגרפי הכולל כמה ארצות , לבין תרבות אוניברסלית המשותפת לכמה חברות שונות זו מזו . כותרת הפרק מלמדת כי התרבות ההלניסטית הייתה תרבות אוניברסלית . שמות ומושגים בפרק אלכסנדר מוקדון , אלכסנדריה , מלחמות הדיאדוכים , בית תלמי , בית סלווקוס , פוליס , תרבות הלנית , גימנסיון , א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית