המדריך למורה שלפניכם מלווה את הספר " ממדינת מקדש לעם הספר . " הספר בנוי משלוש יחידות לימוד המשתרעות על פני ציר זמן שראשיתו בשנת 538 לפסה " נ וסיומו בשנת 200 לסה " נ בקירוב . התכנים בפרקי היחידות מלווים בייצוגים מילוליים – תעודות וקטעי מחקר , ובייצוגים חזותיים – צירי זמן , תמונות ומפות . הספר מלווה באתר תולדוט : http : // toldot . cet . ac . il במאגר המידע של תולדוט עומדים לרשותכם מאמרים , תמונות ומפות הקשורים לנושאים הנידונים בספר . במדור " לומדים היסטוריה " תוכלו להיעזר בתעודות ובקטעי מחקר – נוספים על אלו המצויים בספר . במדור זה תוכלו לעיין גם בגרסאות הרחבות לפרקי הגשר שבספר , במצגות ובפעילויות על נושאים הנידונים בספר . במדור " הרצאות מצולמות " – יתווספו בהדרגה הרצאות של חוקרים אנשי אקדמיה . במדורים " קהילת מורים " ו " קהילת תלמידים " - פורומים לדיון וחשיבה משותפת . תמונת העטיפה של הספר : רצפת פסיפס , בית הכנסת חמת טבריה , המאה ה 5- 4 - לסה " נ . רצפת הפסיפס היא מבית כנסת שכנראה הוקם במאה 4-ה ונהרס במאה . 5-ה יש המקדימים את תאריך הקמתו של בית הכנסת וטוענים כי הוקם בערך בשנת 290 לסה " ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית