פתיחה 3 ............................................................................................................... יחידה : 1 יהודה בתקופה הפרסית – מדינת מקדש 5 ....................................................... פרק א : ימי שיבת ציון 5 ..................................................................................................... פרק ב : יהודה בהנהגת עזרא ונחמיה 14 ................................................................................ יחידה : 2 יהודה בשלטון הממלכות ההלניסטיות – ממדינת מקדש לממלכה ריבונית 24 ........... פרק ג : התקופה ההלניסטית - עידן התרבות האוניברסלית ( גשר 24 ........................................ ( פרק ד : המפגש בין החברה ביהודה לבין ההלניזם 28 .............................................................. פרק ה : בהנהגת בית חשמונאי ( גשר 38 ................................................................................ ( יחידה : 3 יהודה בשלטון רומא - ממדינות חסות לאובדן הריבונות 48 ................................. פרק ו : ממדינה עצמאית ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית