ניהול צוות היסטוריה : ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן כתיבה : ד"ר ניצה אראל השתתפו בכתיבה : אורלי אילני , ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן , אלכס רוזנשטוק עריכה : אלפא אלשין , נורית ויס עיצוב עטיפה : יעל רימון הפקה : משה מועלם על העטיפה : רצפת פסיפס , בית הכנסת חמת טבריה , המאה 5-4-ה לסה"נ . צילום : זאב רדובן זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © תשס . 2008 - ח" כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב 61394  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית