כתיבה ופיתוח : צוות היסטוריה ניהול צוות היסטוריה : ד"ר קציעה אביאלי- טביביאן © תש . 2010 - ע " כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב . 61394 פתיחה הספר " קדמה ומהפכות" מיועד לתלמידי כיתה . 'ח הספר מזמ ן סביבה לימודית עשירה המתחשבת בשונות הלומדים ומאפשרת רכישת מיומנויות ללימוד היסטוריה בעזרת ייצוגים מילוליים וחזותיים : מקורות , מפות , תמונות . לכל אלה נילווה אתר תולדוט www . toldot . cet . ac . il ובאמצעות מדוריו הוא מאפשר תהליכי הוראה למידה ברמות העמקה מגוונות ובמסגרות למידה שונות . בספר על מרכיביו השונים מענה למטרות הוראת-למידת היסטוריה . בתחום הקוגניטיבי מוגדרות המטרות : הכרת אירועים , רכישת מושגים ומיומנויות , פיתוח חשיבה היסטורית ( בעזרת הבחנה בין סיבה לתוצאה , בין דעה לעובדה , הסקת מסקנות . ( הנרטיב המוצג בפרקי הספר ולצידו השמות והמושגים המבוארים מאפשרים ללומד להכיר את האירועים ולרכוש שמות ומושגים בהקשר לכך . מגוון התעודות וקטעי המחקר בכל פרקי הספר והשאלות שלצידם מאפשר פיתוח חשיבה היסטורית . הכרת האירועים וה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית