חוברת ב עבודהה מדריך למורה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית