בקר פסיקות מבנה פנימי טבלת פסיקות אוגר IE כתובת האוגר : , A 8 H הערך באתחול : . 00 H אוגר TCON  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך