סוגי משתנים הכרזה [ Memory space ] type name [ –at– Address ]; – Memory space מרחב הזיכרון ( נספח ב ) – Type טיפוס המשתנה – name שם המשתנה – –at– הנחיה לקביעת כתובת Address במרחב הזיכרון ( נספח ב ) SFR sfr name = Address ; sbit name = Address ; אופרטורים וסדר קדימות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך