זיכרון תכנית Code זיכרון המשמש לאחסון קוד התכנית וערכים קבועים . גודלו עד . 64 KB זיכרון חיצוני Xdata זיכרון המשמש למפות רכיבי קלט פלט או רכיבי זיכרון נוספים . גודלו עד . 64 KB זיכרון פנימי זיכרון מסוג RAM שגודלו 256 בתים המשמש לאחסון משתני התכנית ואוגרי המערכת . אפשר לפנות לחלקים מסוימים בזיכרון עד לרמת הסיבית . הגישה 128-ל הבתים הראשונים ( 127-0 ) אפשרית בשתי שיטות מיעון : ישיר או עקיף . הגישה 128-ל הבתים הבאים ( 255-128 ) אפשרית במיעון ישיר בלבד . אזור זה כולל את אוגרי המערכת . בחלק מן המיקרו-בקרים קיימים 128 בתים נוספים החופפים לכתובות 255-128 שאליהם ניתן לפנות במיעון עקיף בלבד . 128 הבתים הראשונים 128 הבתים הבאים מרחבי הזיכרון של : C 51  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך