בפרק 1 הצגנו את האפשרות לשלב קוד בשפת-סף בתוך תכנית בשפת . C שילוב של תכנית הכתובה בשפת-סף כחלק מתכנית בשפה העילית הוא שימושי ביישומי זמן-אמת , Real . Time Applications על אף האמור לעיל מומלץ מאוד להימנע משילוב של שפת-הסף בשפת . C מומלץ להפריד את קטע הקוד בשפת-סף מן התכנית הראשית ולרשום אותו בקובץ נפרד כפונקציה שתיקרא על פי הצורך . דוגמה כידוע , שפת C 51 אינה מכילה הוראות הזזה מעגלית אלא הוראות הזזה לשמאל ולימין בלבד . בדוגמה זו נראה כיצד לממש פעולה של הזזה מעגלית ימינה על ערך מספרי בגודל בית מספר מבוקש של פעמים . התכנית תממש שתי פעולות בשפת-סף : . 1 לולאה אינסופית כמו while ( 1 ); . 2 הזזה מעגלית ימינה כמה פעמים . את הפעולות נגדיר בקובץ נפרד בשם : inline . c + include < REG 51 . H > פונקציה המבצעת לולאה אינסופית // // input – None // output - None void forever () { תחילת קטע הקוד בשפת-סף + pragma asm // JMP $ סוף קטע הקוד בשפת-סף + pragma endasm // }  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך