פרק 1 שאלה 1 . 1 התשובה הנכונה היא : 1 אם תתבצע קריאה או כתיבה . כאשר מתבצעת כתיבה לרכיב , שם הרכיב יימצא משמאל לסימן השוויון , ואילו כאשר מתבצעת קריאה מן הרכיב , שמו יימצא מימין לסימן השוויון . שאלה 1 . 2 התשובה הנכונה היא : אם תבוצע פעולת קריאה או כתיבה . הכתובת של Pin זהה לזו של Pout ועל כן תתבצע פעולת קריאה מכתובת זו ולאחר מכן פעולת כתיבה לאותה הכתובת . שאלה 1 . 3 התשובה הנכונה היא : את הכתובת של הרכיב . הערך 70 H מציין כתובת של רכיב במרחב הזיכרון החיצוני . שאלה 1 . 4 + include < REGX 51 . h > void main () { while ( 1 ) { P 3 = 0 x 0 F ; Delay (); P 3 = 0 xF 0 ; Delay (); P 3 = 0 x 55 ; Delay (); P 3 = 0 xAA ; Delay (); } }  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך