בפרק 11 למדתם את הנושאים האלה : . 1 פסי המיקרו-בקר . 2 פס מרובב . 3 הפרדת פס הכתובות מפס הנתונים . 4 נועל הכתובות . 5 הדק ALE . 6 קווי בקרה : PSEN , WR , RD . 7 רכיבי זיכרון . 8 מיפוי רכיבי זיכרון . 9 הרחבת התקני קלט / פלט . 10 נועל כהתקן פלט בחיבור ישיר או במיפוי למרחב הזיכרון החיצוני . 11 חוצץ כהתקן קלט בחיבור ישיר או במיפוי למרחב הזיכרון החיצוני . 12 רכיב מתכנת 8255 . 13 אופני פעולה 2-ו 0 , 1 של הרכיב . 8255 . 14 ממשק משתמש . 15 לחצן ורשת קבל נגד למניעת ריטוטים . 16 לוח מקשים nxn . 17 בקר לוח מקשים 74 c 922 . 18 דפ"א חישובי זרמים והתנגדות טורית . 19 תצוגת -7מקטעים . 20 מפענח תצוגה 4511 . 21 תצוגת -7מקטעים מרובבת . 22 תצוגת LCD שתי שורות . 23 ממירי ADC ו- DAC . 24 ממיר ADC 0804 . 25 ממיר AD 558 . 26 מנוע צעד . 27 דוחף למנוע הצעד L 293 D  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך