שאלה 1111 א . מהו רוחב המילה של המיקרו-בקר ? ב . מהו מספר קווי נתונים של המיקרו-בקר ? ג . מהו מספר קווי הכתובת של המיקרו-בקר ? שאלה 1111 א . הסבירו מהו פס מרובב . ב . איזו חומרה יש לחבר כאשר משתמשים בפסי המיקרו-בקר ? ג . אילו קווים נדרש לחבר לחומרה זו ? שאלה 1111 א . רשמו אלו קווי פעילים במיקרו-בקר כאשר מתבצע מחזור קריאה מזיכרון חיצוני ? ב . מהו מצבם של קווי הבקרה WR , RD ו- PSEN כאשר מתבצעת ההוראה : MOVX A , @ DPTR שאלה 1118 נתונים שלושה רכיבי זיכרון מסוג RAM בגודל 8 kB כל אחד . רכיבי הזיכרון מופו החל מן הכתובת . 0 א . רשמו את טבלת כתובות של רכיבי הזיכרון . ב . רשמו את טבלת המיפוי לרכיבי הזיכרון . ג . רשמו את הפונקציה הלוגית הדרושה לאפשור כל רכיב זיכרון . ד . ממשו את שלוש הפונקציות הלוגיות באמצעות PROM שגודלו שמונה בתים . ה . ממשו את מערכת הפענוח באמצעות מפענח 74138 ושערים לפי הצורך . שאלה 1119 מחברים שלושה נועלים בחיבור ישיר כמופיע באיור . 11 . 11 כתבו תכנית בשפת C לאיפוס שלושת מוצאי הנועלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך