מנוע צעד , , stepper motor הוא מנוע DC ללא מברשות ( Brushless ) שבכל הפעלה שלו נע בזווית קבועה . התנועה הזוויתית בכל הפעלה נקראת צעד . מספר הצעדים בסיבוב שלם קבוע ומסומן . N גודל הצעד שמבצע המנוע מחושב כך : . › = 210 / N מספר הצעדים של המנוע קובע את גודלה של התנועה הזוויתית שמבצע המנוע . מנייה של מספר ההפעלות קובעת במדויק ( ברזולוציה של גודל הצעד ) את מיקומו של ציר המנוע ביחס לנקודת ההתחלה . קצב הצעדים קובע את מהירות הסיבוב של מנוע הצעד . ניתן לשפר את כושר ההבחנה של תנועת המנוע על-ידי הפעלתו בחצאי צעדים ואף במיקרו-צעדים . מבנה המנוע ועקרון פעולתו המנוע מורכב משני חלקים עיקריים : רוטור – הליבה הסובבת הבנויה ממגנט קבוע בעל מספר קטבים . סטטור – החלק הנייח המורכב שני סלילים בעלי ענף אמצעי . כאשר מזרימים זרם באחד מענפי הסליל נוצר שדה מגנטי הגורם למשיכה של אחד הקטבים של הרוטור . הרוטור מבצע תנועה סיבובית ועוצר מול הסליל היוצר את השדה המגנטי . הפסקת הזרם בענף האחד והזרמתו בענף הסמוך גורמת לתנועה ועצירה נוספת של הרוטור . מיתוג הזרם אל ענפי הסליל נעשה באמצעות טרנזיסטורים או רכיבים ייעודיים . הע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך