הממיר מספרתי לתקבילי מייצר אותות תקביליים של מתח או זרם על-פי הצירוף הבינארי שבמבואו . צירופים בינאריים המשתנים בזמן במבוא לממיר יוצרים במוצאו של הממיר מתח משתנה בזמן . באיור 11 . 40 מתואר אות הסינוס הנוצר 100-מ דגימות שנשלחו ברצף בזו אחר זו אל ממיר מסוג . DAC האות המתקבל אינו רציף בזמן . כדי שהאות יהיה רציף נדרש לחבר למוצא מסנן מסוג . LPF 4 בנספחי התוכנה מובאת דוגמה מלאה לשימוש בשגרת הפסיקה . מאפייני ממירים מסוג DAC שיטות המרה : סולם בינארי , PWM , R-2 R ואחרים ; ממשק : ממשק מותאם למעבד או ללא ממשק מותאם למעבד ; מספר סיביות מקובל : 12 , 10 , 8 או 16 סיביות ; זמן המרה : הזמן הדרוש להמרה מרגע הדרבון ( נקבע על-פי קצב הדגימה הדרוש ;( תחום מתחי מוצא ( נקבע על-ידי היצרן . ( מיקרו-בקרים מן הדור החדש כוללים ממיר DAC מובנה . AD 558 ממיר ברוחב של שמונה סיביות מסוג R / 2 R המיועד לפעולה בסביבת מיקרו-בקר במרחב כתובת הקלט / פלט . מאפיינים : פס מותאם למיקרו-בקר ; זמן התייצבות של ; 1 5 S המבואות והמוצאים תואמים לרמות ; TTL מתח מוצא מותאם לשני תחומים ; מתח הספקה משתנה ; 15 V – 5 V מתח ייחוס פנימי מדו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך