האות התקבילי ( אנלוגי ) הוא אות רציף בזמן , והממיר A / D ממיר אותו לערכים ספרתיים במרווחי זמן קבועים . לשם כך יש להגדיר את קצב דגימת האות התקבילי ליצירת הערכים הספרתיים . המדד למרווחי הזמן שבו האות נדגם נקרא " קצב הדגימה Sample rate , " ומסומן . fs יחידת קצב הדגימה היא מספר הדגימות לשנייה . sample / sec קצב הדגימה נקבע על-פי ספקטרום התדרים של האות במבוא . זמן הדגימה Ts הוא הזמן שבין שתי דגימות עוקבות . במשך זמן זה המערכת משלימה את תהליך ההמרה ומאחסנת את הערך הספרתי המומר . משפט הדגימה משפט הדגימה קובע כי קצב הדגימה חייב להיות גדול לפחות פי שניים מן התדר הגבוה fH של אות התקבילי במבוא , כלומר : . f › 2 f קביעת קצב הדגימה בהתאם למשפט הדגימה s H מבטיח שחזור מדויק של האות התקבילי מן הדגימות . באתר הנקרא Learning By Simulation ניתן למצוא תכנית סימולציה הניתנת להורדה למחשב והמציגה את השפעת קצב הדגימה על האות המשוחזר . להלן הקישור לאתר : http : // www . vias . org / simulations / simusoft–nykvist . html תופעת ההתחזות דגימה בקצב הנמוך מקצב הדגימה הדרוש גורמת לתופעה הנקראת " התחזות " או " קיפול ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך