הגדלים מהירות , תאוצה , טמפרטורה , לחות וכדומה הם ערכים תקביליים , כלומר הגדלים הם בעלי ערכים רציפים בתחום מוגדר . כדי שנוכל לעבד אותות אלה במחשב יש להמירם לאותות ספרתיים , וכדי שנוכל להשתמש בהם במערכות בקרה תקביליות , למשל , יש להמירם חזרה לאותות תקביליים . באיור 11 . 35 מוצג תרשים מלבנים של מערכת עקרונית הקולטת אות תקבילי ממירה אותו לאות ספרתי , מעבדת את הנתון הספרתי וממירה אותו בחזרה לאות תקבילי . במערכת מתרחשים שני תהליכי המרה : המרת אות תקבילי לספרתי , A / D – Analog to Digital והמרה הפוכה של אות ספרתי לתקבילי . D / A – Digital to Analog  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך