מפסק ולחצן מפסק Switch ולחצן Pushbutton הם התקני קלט בסיסיים . המתג והלחצן יכולים להיות מסוג נורמלי פתוח , N . O או נורמלי סגור . N . C על מנת לזהות את מצבם מחברים אותם למעגל הכולל מקור מתח ונגד . ניתן לחבר אותם למערכת בשתי דרכים , האחת שבה הנגד מחובר , Vcc-ל חיבור הנקרא , Pull Up והאחרת שבה הנגד מחובר , Gnd-ל הנקרא Pull . Down באיור 11 . 20 א ' מחובר לחצן Pull Up-ב N . O ובאיור 11 . 20 ב ' . Pull Up-ב תופעת הריטוטים ומניעתה שינוי במצבו של מפסק או לחצן מפתוח לסגור , או להיפך , מלווה בתופעת מעבר שבה המצב , פתוח או סגור , אינו מוגדר עקב תופעת הריטוטים , . Bouncing זמן התייצבותו במצב החדש מוערך בכ . 5 mSec- כאשר פעולת מיתוג כזו מתרחשת במעגל תאורה אין העין האנושית מבחינה בה , אך במערכות אלקטרוניות מהירות כמיקרו-בקר ריטוטים אלה מזוהים כפתיחות וסגירות מרובות של המפסק או הלחצן . כדי למנוע את הזיהוי השגוי של מעברים אלה ( De Bouncing ) משתמשים , בדרך כלל , בשלוש שיטות : א . הוספת קבל במקביל למפסק , או הלחצן , המקצר את הריטוטים המתרחשים בתדר גבוה – פתרון חומרה . ב . שימוש בהשהיה . אין מתבצעת דגי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך