עד כה דנו בהרחבה על רכיבי זיכרון ומפתחי קלט / פלט . אחד המרכיבים החשובים במערכת משובצת מחשב הוא ממשק המשתמש . המונח ממשק משתמש מתייחס למכלול ההתקנים המשמשים את מפעיל המערכת . ניתן לחלק את ממשקי המשתמש לשני סוגי התקנים – התקני קלט והתקני פלט . התקני קלט הם ההתקנים שבאמצעותם המשתמש מעביר מידע למערכת , לדוגמה : מפסק , לוח מקשים ועכבר . התקני פלט אלה הם התקנים המעבירים מידע אל המשתמש , לדוגמה : דפ"א , תצוגת -7מקטעים , תצוגת LCD ורמקול . את כל אחד מהתקני הקלט או הפלט ניתן לחבר ישירות , 8051-ל לפסים , או באחת משיטות ההרחבה של התקני קלט / פלט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך