ניתן כיום לבחור במיקרו-בקר עם זיכרון תכנית PROGRAM בגדלים שונים עד . 64 kB-ל כיוון שמרבית הזיכרונות כיום הם מסוג Flash Memory ניתן לכתוב בהם במהלך פעולת המיקרו-בקר . ניתן גם לבחור במיקרו-בקר עם זיכרון מסוג STATIC RAM בגדלים שונים בהתאם לצורך . לעיתים , כאשר הדרישה לאחסון מידע היא גבוהה , נדרש להוסיף למיקרו-בקר זיכרון חיצוני מסוג . STATIC RAM במצבים אלו ניתן לחבר את רכיב 1 הזיכרון באמצעות פסי המעבד . על מנת לחבר רכיב זיכרון למערכת מגדירים עבורו את מרחב הכתובות , הגדרה המאפשרת לפנות לכל אחד ואחד מתאי הזיכרון שלו . בחירת מרחב הכתובות לכל זיכרון חייבת להיות ייחודית , כך שלא יימצא רכיב אחר החולק את אותן הכתובות . נהוג ליצור בעת תכנון מרחבי הזיכרון טבלה המציגה את כל הרכיבים וההתקנים המותקנים במרחב הזיכרון . רושמים עבור כל רכיב זיכרון את כתובת ההתחלה ואת כתובת הסיום : גודלו של הרכיב ביחידות של בתים Bytes מגדיר את מספר קווי הכתובת הדרושים על מנת לפנות לכל אחד מתאי הזיכרון שלו . n לרכיב בעל n קווי כתובת יש 2 תאי זיכרון . דוגמה 11 . 1 טבלת רכיבי זיכרון נתונים שני רכיבי זיכרון בגודל 8 kB כל אחד ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך