בעבר היה מקובל לחבר למיקרו-בקר רכיבים חיצוניים בחיבור מקבילי באמצעות מערכת הפסים . 8051-ה תומך בחיבור מקבילי של התקני זיכרון למרחב התכנית ) PROGRAM ( עד לגודל של , 64 kB ובחיבור של התקנים למרחב הזיכרון החיצוני ) XDATA ( עד לגודל של . 64 kB לשם פנייה לכל אחת מן הכתובות נדרשים 16 קווי כתובות . רוחב הבית של 8051-ה הוא שמונה סיביות , ולכן נדרשים שמונה קווי נתונים . על מנת לקרוא או לכתוב להתקנים , או לקרוא מזיכרון התכנית , נדרשים שלושה קווי בקרה . ליצירת הקווים / פסים משתמשים במפתחים P 2 , P 0 ובחלק מהדקי מפתח . P 3 הדקי מפתח P 0 משמשים כהדקים מרובבים . בחלק מן הזמן של מחזור המכונה אותם הקווים משמשים כחלק מפס הכתובות A 7 ש A 0 וחלק אחר – כפסי הנתונים . D 7 ש D 0 בחירת השימוש הדרוש בהדקים המשותפים מתבצעת באמצעות ההדק Address , ALE , Latch Enable אפשור נעילת הכתובת . הדקי מפתח P 2 משמשים להשלמת פס הכתובות . A 8 ש A 15 קו הבקרה / PSEN משמש לקריאה מזיכרון התכנית . שני הדקים של מפתח P 3 משמשים כקווי קריאה וכתיבה לזיכרון החיצוני : P 3 . 7 משמש כהדק קריאה , / RD ו- P 3 . 6 משמש כהדק כתיבה . / WR-ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך