בפרק זה נדון באופן החיבור של התקנים חיצוניים שונים . 8051-ל אפשר לחבר התקנים חיצוניים 8051-ל באחד משני אופנים : . 1 באמצעות פסי המיקרו-בקר : פס נתונים , פס כתובות ופס בקרה ; . 2 חיבור ישיר של התקנים למפתחי המיקרו-בקר והפעלתם על פי מאפייניהם . 2 כיום נפוצים חיבורים טוריים הפועלים בפרוטוקולים , כגון I C או , SPI המשמשים לחיבור התקני זיכרון , שעון זמן אמת , ממירי ADC והתקנים אחרים . מיקרו-בקרים מדגמים מתקדמים תומכים בפרוטוקולים האלה . יתרונם של אופני חיבור אלה הוא מספר קווי החיבור מהמיקרו-בקר אל ההתקן שהם מכילים וכן האפשרות לחבר מספר התקנים על אותם קווים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך