הספרייה stdio . h כוללת בתוכה הגדרות ואוסף פונקציות המטפלות בקלט-פלט . בניגוד לפונקציות קלט-פלט עבור מערכות מחשב הכוללות לוח מקשים ויחידת תצוגה תקניים , ביישומי 8051 אין הגדרה תקנית ליחידת קלט או ליחידת פלט . ועל כן בשפת C 51 עושים שימוש בערוץ התקשורת הטורית על מנת לקלוט או לפלוט מידע , במקום לוח המקשים והתצוגה . כלומר , בשפת , C 51 פעולות קלט או פלט מתבצעות באמצעות המפתח הטורי בלבד . לפני השימוש בפונקציות הספרייה חייבים להגדיר את פרמטרי התקשורת 3 בגרסאות מתקדמות של המיקרו-בקר קיים דגל המציין אם קיימת שגיאת מסגרת . פונקציות הספרייה : נציג שני שימושים אפשריים לשימוש בפונקציות הספרייה : ניפוי שגיאות – הוספת הודעות טקסט הנשלחות למחשב על מנת לציין את מצב התוכנה . ממשק הפעלה – הוספת ממשק טקסט להפעלה של תכנית במיקרו-בקר . בחלק זה נציג שימוש בפונקציות המודגשות בלבד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך