אחת הבעיות הנפוצות בתקשורת טורית היא הרעש הנלווה לאות המשודר כאשר הוא עובר דרך ערוץ התקשורת . רעש ( Noise ) הוא אות בלתי רצוי המתוסף לאות המידע כאשר הוא עובר דרך קו התמסורת . קו התמסורת בתקן RS 232 אינו מאוזן ולכן לרעש יש משמעות גדולה יותר 1 . הרעש יכול לשבש את הסיביות , ולכן נדרש , בעיקר בקווי תמסורת ארוכים ובעלי רעש גדול , לזהות אם המידע שהתקבל הוא מהימן . ברמת המסגרת ניתן להוסיף סיבית זוגיות , , PARITY BIT שבאמצעותה ניתן לזהות בוודאות שגיאה אחת . דוגמה 10 . 9 מציגה שימוש בשיטה זו . 3 הרעש יכול לשבש גם את מבנה המסגרת ולכן פרט לבדיקת סיביות המידע באמצעות סיבית הביקורת צריך לבדוק גם את סיבית הסיום , , STOP BIT של המסגרת . באופן פעולה 3-ו 2 אין אפשרות לבדוק את סיבית הסיום כיוון שערך הסיבית לא נבדק . באופן פעולה , 1 ערך סיבית הסיום מועבר לסיבית . RB 8 באופן פעולה זה רצוי להוסיף בדיקת ערך הסיבית ולוודא שערכה הוא . 1 שגיאת קלט נוספת היא שגיאת דריסה , , OVER RUN המציינת מצב שבו התקבל מידע חדש והמידע הקודם עדיין לא נקרא . במיקרו-בקר לא קיימת אפשרות לזהות שגיאה מסוג זה . כדי לבדוק תקינות של מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך