אופן פעולה 0 באופן זה הקצב קבוע ומחושב באמצעות משוואה . 10 . 5 f OSC ( 10 . 5 ) Baud = 12 אופן פעולה 2 באופן פעולה זה ניתן לבחור בשני קצבי ההעברה . כאשר SMOD = 0 הקצב הוא f f OSC OSC Baud = וכאשר SMOD = 1 הקצב . Baud = ניתן לחשב את קצי ההעברה 32 64 באמצעות משוואה . 10 . 6 SMOD 2 ( 10 . 6 ) Baud = f OSC 64 אופני פעולה 3-ו 1 קצב ההעברה באופנים אלה נקבע על פי מצב הגלישה של מונה . 1 אופן החישוב נתון במשוואה . 10 . 7 SMOD 2 ( 10 . 7 ) Baud = Overflow Rate 32 ניתן להפעיל את יחידת המנייה 1 כמונה או כקוצב זמן בכל אחד מאופני הפעולה 1 , 0 או . 2 שימוש באופנים 0 או 1 יחייב שימוש בשגרת פסיקה עבור קוצב הזמן על מנת לטעון את המונה לערכו ההתחלתי . מקובל להפעיל את המונה באופן פעולה – 2 מונה שמונה סיביות עם טעינה אוטומטית החוסך את החובה להגדיר שגרת פסיקה המבצעת את הטעינה . עבור אופן פעולה 2 תהיה מלת הבקרה : . TMOD = 0010 xxxx קצב ההעברה באופן 2 הוא : SMOD 2 f OSC ( 10 . 8 ) Baud = x 32 12 x ( 256-TH 1 ) חשוב הערך הנטען : H 1-ב SMOD 2 f OSC ( 10 . 9 ) TH 1 = 256- x 32 12 x Baud  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך