אחד מתקני התקשורת הטורית הוותיקים הוא , RS 232 אשר הציג איגוד EIA לראשונה בשנת . 1962 בפברואר 2011 חדל האיגוד להתקיים והעביר את זכויות השימוש בתקן לארגון . ECIA בשנת 1997 הוצגה גרסת C של התקן . כיום , קיימת גרסת עדכון F והתקן נקרא . TIA-232 בתחילה שימש התקן להעברת מידע מתקן המקור DTE לתקן היעד . DCE תקן זה שימש גם בחיבור עכבר , מדפסת , יחידות אחסון , אל-פסק והתקנים היקפיים נוספים . בשל קצב נמוך של העברת מידע והצורך במחברים ( Connectors ) גדולים , פותח תקן ( Universal Serial Bus ) USB המחליף את תקן . RS 232 כיום , במרבית המחשבים האישיים אין מותקנים מחברים בתקן . RS 232 במרבית המחשבים , כדי להשתמש בתקן , RS 232 נדרש להשתמש במתאם . USB-to-RS 232 כיום , עדיין קיים שימוש במחברי EIA 232 במכונות תעשייתיות , במכשור מדעי ובציוד רפואי . התקן DTE בתקן Data Terminal Equipment משתמשים לייצוג של ציוד מסוף הנתונים ( מחשב . ( בעת השימוש במערכת הפועלת בתקן זה , מומר המידע הנוצר על-ידי המשתמש לסדרת אותות חשמליים , או שהמערכת ממירה אותות החשמליים למידע המוצג למשתמש . התקן DTE-ה מחובר ישירות להתקן . DCE ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך