בתקשורת טורית מועברים הנתונים , סיביות יחידות , באמצעות קו תקשורת יחיד . בתקשורת מקבילית , לעומת זאת , מועברים הנתונים באמצעות כמה קווי תקשורת , וניתן להעביר , למשל , בית כיחידת מידע אחת באותו הזמן . השימוש בתקשורת טורית נפוץ כאשר המערכות הממוחשבות נמצאות במרחק רב זו מזו וברשתות של תקשורת מחשבים . בין הגורמים המקשים את השימוש בתקשורת מקבילית ברשתות תקשורת מחשבים עלויות תשתית גבוהה ( כבלים ) וקשיים בסנכרון . כיום , השימוש בתקשורת טורית נפוץ אף במרחקים קצרים בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגית בתחום התקשורת הטורית . לדוגמה , תקן . SATA זהו תקן תקשורת טורי לחיבור התקני אחסון המחליף את תקני התקשורת המקבילים . ATA-ו PATA דוגמה נוספת היא התקן לאפיק מחשב PCI המאפשר חיבור של התקנים היקפיים ללוח האם . תקן זה הוחלף בתקן מתקדם יותר , , PCI Express המבוסס על תקשורת טורית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך