בפרק 9 למדתם את הנושאים האלה : . 1 מאפייני מונים ; . 2 המונים במיקרו-בקר ; . 3 קוצב זמן כנגד מונה אירועים ; . 4 בקרת שליטה ; . 5 אופן פעולה – 0 מונה 13 סיביות ; . 6 אופן פעולה – 1 מונה 16 סיביות ; . 7 אופן פעולה – 2 טעינה אוטומטית ; . 8 אופן פעולה – 3 פיצול מונה 0 כשני מונים ( שלושה מונים ;( . 9 מדידת זמן א . עקרון מדידת זמן ב . חישוב זמנים ג . חישוב ערך מונה . 10 יישומים א . פונקציית השהיה ב . שעון זמן ג . מדידת רוחב דופק ד . כלב שמירה . 11 מונה אירועים . 12 דוגמה מסכמת למונה אירועים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך