שאלה 1 . 7 א . רשמו את מילת הבקרה המתאימה להפעלת מונה 0 באופן פעולה . 0 המונה פועל כקוצב זמן כאשר בקרת השעון למונה תלויה TR 0-ב בלבד . ב . טוענים את המונה בערך . 0 כמה מחזורי שעון יעברו עד שדגל הגלישה של השעון יהיה ? TF 0 = 1 ג . מהו משך הזמן החולף מרגע הטעינה ועד לשינוי מצב הדגל . תדר שעון המערכת הוא ? 4 . 77 MHz שאלה 1 . 8 פתרו שנית את שאלה 9 . 7 בהנחה שהמונה פועל באופן פעולה . 1 שאלה 1 . 1 נתון כי תדר השעון הוא 11 . 092 MHz ומונה 1 פועל כקוצב זמן ומבוקר באמצעות TR 1 בלבד . אופן הפעולה של המונה הוא . TH 1 = 0 x F 0 ; -ו 2 חשבו את קצב שינוי מצבו של דגל הגלישה . שאלה 1 . 91 הניחו שפונקציית ההשהיה בדוגמה 9 . 5 מודדת יחידות זמן של . 1 mSec א . מה נדרש לשנות בתכנית כדי שיחידות הזמן בפונקציה תהיה ? 0 . 1 mSec ב . רשמו את מילות הבקרה המתאימות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך