פעמים רבות משתמשים במונה כמונה אירועים . מניית האירועים נעשית באמצעות אות המתקבל מן המבוא החיצוני T 0 ) או ( T 1 המאופיין כאות אקראי , כלומר שאינו מחזורי C › 1 ואינו סדיר . כדי להשתמש במבוא החיצוני של המונה יש לקבוע . במצב זה עבור כל Tn ירידת אות של המבוא החיצוני גדל ערכו של המונה 1-ב ( בתנאי שהוא מופעל . ( מניית אירועים מתחילה כאשר ערכו של המונה הוא אפס ובכל פעם בו אות המבוא יורד גדל המונה . 1-ב דוגמה 9 . 9 שימוש במונה למניית אירועים באולמות ספורט ואצטדיונים קיימת מגבלה לגבי מספר הצופים המרבי המותר . הניחו שמותקן במבוא לאולם , או לאצטדיון , חיישן המחובר למבוא החיצוני של המונה להדק . T 1 חיישן מייצר דפקים ריבועיים מתאימים . הניחו שבעת פתיחה שערי המתקן המונה מאופס . כתבו תכנית למניית הנכנסים למתקן . פתרון : מילת הבקרה למונה 1 היא : TMOD = 0 x 50 להלן קטע תכנית בשפת סף להפעלת המונה : קביעת אופן הפעולה של המונה MOV TMOD , + 50 H ; הפעלת המונה SETB TR 1 ; … MOV 30 H , TH 1 MOV 31 H , TL 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך