אחת הפעולות הנפוצות במערכות ממוחשבות היא מדידת זמן . המדידה מתבססת על ההנחה שאות השעון של המערכת הוא קבוע ומדויק . אם נדרש אות שעון בתדר השונה מזה המסופק על-ידי המערכת אפשר לחבר אות שעון להדק חיצוני של המונה T 0 ) או . ( T 1 מדידת זמן עשויה לשמש ליצירת : השהיה , שעון זמן וגל ריבועי , או למדידת רוחב דופק ועוד . עקרון מדידת הזמן מדידת זמן מבוססת כאמור על אות השעון של המונה שנסמנו . f מקור האות הוא CLK השעון הפנימי של 8051-ה המסומן . f הקשר בין האותות נתון במשוואה . 9 . 1 OSC f ocs ( 9 . 1 ) f › CLK 12 כדי שמצב זה יתקיים במונה שמשתמשים בו חייב . C / T = 0 : חישוב זמן חישוב הזמן מבוסס על זיהוי מצב דגל הגלישה . TFn כאמור בסעיף הקודם , דגל הגלישה " נדלק" כאשר המונה עובר מערך מרבי לאפס . בתחילת המנייה דגל הגלישה "כבוי" ובסוף המנייה הוא "נדלק . " דרושים 2 › 65 . 536 › 10 , 000 H דופקי שעון עבור מונה של 16 סיביות כדי שדגל הגלישה 8 יעלה , 1-ל ו- 2 › 256 › 100 H דופקי שעון עבור מונה של שמונה סיביות כדי שדגל הגלישה יעלה . 1-ל זמן המדידה המרבי למונה 16 סיביות מחושב באמצעות משוואה . 9 . 2 זמן המדידה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך