8051-ל שתי יחידות מנייה נפרדות שאותן ניתן להפעיל כזמננים או כמונים . כל אחת מן היחידות מונה מעלה , וניתן להפעילה בשלושה אופנים ) Modes ( שונים באופן בלתי תלוי ביחידה , ובאופן פעולה שבו שתי יחידות המנייה פועלות במשותף . כל יחידת מנייה היא ברוחב של 16 סיביות . כל יחידה מורכבת משני חלקים , – THn החלק הגבוה – TLn-ו ) High ( החלק הנמוך . ) Low ( כל אוגר כזה מורכב משמונה סיביות . בטבלה 9 . 1 מצוינים השמות והכתובות של כל אחד מחלקי היחידות . אופן הפעולה של כל יחידה נקבע באמצעות האוגר המיוחד TMOD ( בכתובת , ( 89 H ובקרת הפעלתו מתבצעת באמצעות האוגר המיוחד TCON ( האוגר נמצא בכתובת 88 H ומשמש גם את בקרת הפסיקות כפי שלמדנו בפרק הקודם . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך