באיור 9 . 1 מתוארת מערכת מנייה הכוללת רכיב מנייה , ממשק מקבילי , לטעינה ולקריאה במונה , מבוא אות שעון ואות מוצא , המציין את סוף פעולת המנייה . מונים יכולים למנות מעלה או מטה לפי הצורך . מספר הסיביות במונה קובע את תחום n – 1 המנייה שלו . נסמן n-ב את מספר הסיביות של המונה . תחום המנייה הוא בין 0 ל- . 2 בסיום המנייה , כאשר המנייה מגיעה לערכה המרבי או המזערי עולה 1-ל דגל ייעודי . ) Terminal Count – TC ( במקרים מסוימים דגל זה עולה 1-ל למשך מחזור שעון אחד ולעיתים נדרש איפוס של הדגל . משתמשים בדגל זה במיקרו-בקר כמקור פסיקה עבור מונה המערכת . ניתן לטעון במונה באמצעות מבוא המונה את ערכה ההתחלתי של המנייה . להלן סיכום של מאפייני המונים : כיוון מנייה : מעלה ו / או מטה . טעינה מקבילית : מאפשר לקבוע את מצב המונה בתחילת המנייה . קריאה : ניתן לקרוא את ערכו של המונה . n כאשר מספר סיביות : n טווח המנייה הוא . 2 -1 דגל סיום המנייה : דגל המונף בתום המנייה . אות שעון : אות הגורם לשינוי ערך המנייה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך