זמנן הוא רכיב המאפשר מדידות זמנים , ומונה הוא רכיב המאפשר לספור אירועים . קיים דמיון רב בין פעולת מונה לפעולת זמנן . בשניהם קיים רכיב מנייה ) Counter ( שאפשר לכתוב אליו או לקרוא ממנו . ההבדל בין מונה ובין זמנן הוא במקור האות ) Clock ( הגורם לרכיב המניה למנות . בזמנן מקור האותות הוא , בדרך כלל , השעון הפנימי של המיקרו-בקר ואילו במונה מקור האותות הוא חיצוני .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך