כאמור , שגרת פסיקה היא תת-תכנית המופעלת אוטומטית כאשר מתרחש אירוע מסוים . בסיום שגרת הפסיקה התכנית ממשיכה מן המקום שנעצרה בו לאחרונה . כדי לכתוב תכנית המכילה פסיקות צריך לבצע את הפעולות הבאות : . 1 לאפשר את הפסיקה באמצעות אוגר ; IE . 2 עבור פסיקות חיצוניות יש להגדיר באמצעות אוגר TCON את אופן קבלת הפסיקה : שינוי או רמה ; . 3 להגדיר , במידת הצורך , עדיפות מיוחדת באמצעות אוגר ; IP . 4 לכתוב שגרת פסיקה לטיפול באירוע ; . 5 לעדכן את וקטור הפסיקה על פי כתובת שגרת הפסיקה . שפת-סף א . קביעת ערכי האוגרים יכולה להתבצע בשתי שיטות : . 1 פנייה לאוגר . בשיטה זו קובעים את כל ערכי הסיביות בבת אחת . לדוגמה : . MOV IE , + 81 H . 2 פנייה לסיביות . בשיטה זו קובעים ערכי סיביות בודדות על פי השם ( כתובת . ( לדוגמה : . SETB EA ב . עדכון וקטור הפסיקה : על מנת לעדכן את וקטור הפסיקה נשתמש בהנחיה ORG ( ראו כרך א פרק 7 . 3 עמ ( .... ' לשם קביעת כתובת התחלה . - Addr מייצג את הכתובת של וקטור הפסיקה . - sub מייצג את שם שגרת הפסיקה . שיטה : 1 מתבצעת הפנייה באמצעות דילוג לכתובת שגרת הפסיקה . שגרת הפסיקה תסתיים בהוראה . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך