8051-ב מותקנים שני קוצבי זמן / מונים , יחידת תקשורת טורית ובקר פסיקות ( ראו כרך א , סעיף . ( 2 . 3 קוצבי הזמן , בקר התקשורת הטורית ושני הדקים נוספים 8051-ב משמשים כחמשת מקורות הפסיקה : . 1 זמנן ( קוצב זמן /( מונה ; 0 . 2 זמנן ( קוצב זמן /( מונה ; 1 . 3 הדק מבוא לחיבור התקן חיצוני המבקש התייחסות מהמעבד INT 0 – ( הדק ;( P 3 . 2 . 4 הדק מבוא לחיבור התקן חיצוני המבקש התייחסות מהמעבד INT 1 – ( הדק ;( P 3 . 3 . 5 יחידת התקשורת הטורית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך