פסיקה בדרבון רמה , Level Triggered בשיטה זו תתקבל פסיקה כאשר קו בקשת הפסיקה נשמר ברמה נמוכה או ברמה גבוהה . המקור המבקש את הפסיקה מפעיל את הקו ברמה המוגדרת כרמה פעילה , נמוכה או גבוהה , עד לקבלת השירות , הפעלת שגרת הפסיקה . מקור הפסיקה ממשיך ל " החזיק " את הקו ברמה הפעילה עד שהמעבד " מודיע " לו ל " הוריד " את הבקשה , או עד לטיפול מלא באירוע שגרם לבקשת הפסיקה . 8051-ב פסיקה מופעלת ברמה נמוכה . Low Level Activated – פסיקה בדרבון קצה , Edge Triggered בשיטה זו תתקבל פסיקה כאשר בקו בקשת הפסיקה קיים מעבר בין רמות , מעבר מרמה נמוכה לגבוהה או מרמה גבוהה לנמוכה . שיטה זו מתאימה למצבים שבהם קיימים אותות רגעיים המשנים את מצבם וחוזרים במהירות לערכם הרגיל . משך הופעת הערך הרגעי חייב להיות ארוך דיו כדי שהמעבד יזהה את הבקשה . 8051-ב הפסיקה מופעלת בשינוי מרמה גבוהה לרמה נמוכה . Falling Edge Activated –  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך