בכל מערכת מחשב , פרט לזיכרון ולמעבד , קיימים התקנים נוספים : התקנים עבור בני אנוש ( Human Interface ) התקני קלט שבאמצעותם משתמש מעביר הוראות ביצוע או מידע למערכת המחשב . התקנים נפוצים כאלה הם : מפסק יחיד , קבוצת מפסקים , לוח מקשים בגדלים שונים ועכבר . ( mouse ) התקני פלט שבאמצעותם משתמש מקבל מידע ממערכת המחשב . התקנים נפוצים הם : נורית , LED תצוגה ספרתית , ( 7 Segment ) תצוגה אלפא-נומרית , LCD זמזם ( Buzzer ) ורמקול . התקני מערכת ( System ) התקני מערכת הם התקנים המאפשרים הפעלת יישומים מתקדמים במערכות מחשב . מערכות מחשב כוללות : קוצב זמן אשר יכול לקבוע זמני פעולה ולמדידות זמן מונה אירועים בקרי תקשורת טורית ומקבילית ממיר מתקבילי לספרתי וממיר מספרתי לתקבילי משווים אנלוגיים בקרי פסיקה אליהם מחוברים מבואות פסיקה שיטות תקשורת מתקדמות שונות כגון usb , i 2 c , spi התקנים ייעודיים בקטגוריה זו נכללים כל ההתקנים הנדרשים למימוש מערכת בעלת ייעוד מסוים . מיקרו-בקרים ממשפחת 8051 בתצורה בסיסית כוללים קוצבי זמן ומונים , בקר תקשורת טורית , מפתחי קלט פלט ובקר פסיקות . כיום קיימות גרסאות רבות של המיקרו-בק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך