בפרק הקודם עסקנו בגישת התכנות המודולרי . ראינו כיצד ניתן לפרק משימה תכנותית ( תכנית ) רחבה למשימות משנה ( פונקציות , ( כאשר כל משימת משנה עוסקת בהיבט מסוים של המשימה הכוללת . בתכניות שעיקר פעולתן הוא עיבוד מידע , ניתן לעיתים להשתמש בפונקציות " מוכנות . " אפשר לזמן פונקציות מתאימות לכל אחת מן הפעולות הדרושות בתכנית לפי הסדר הנדרש . לעיתים בתכניות שעיקר פעולתן הוא בקרת תהליכים והתקנים , שימוש בגישת התכנות המודולרי אינו יעיל מספיק ואינו מספק את דרישות התכנית . בתת-הפרק הבא נרחיב בנושא זה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך