השהיה פעולת השהיה משמשת לעכב את ביצועה של תכנית מסיבות שונות . את תהליך ההשהיה ניתן לממש באחת משתי אפשרויות : א . השהיה בתוכנה : עקרון ההשהיה הוא לולאה המתבצעת מספר פעמים כלשהו . אורך ההשהיה תלוי בשני גורמים ; מספר הפעמים שהלולאה מתבצעת ומשך הזמן הדרוש לביצוע ההוראות המרכיבות מחזור לולאה אחד . ב . השהיה בחומרה : שימוש בקוצבי זמן המהווים חלק מהמיקרו-בקר . השהיה בשפת סף קיימות הוראות במיקרו-בקר הדורשות זמן ביצוע של מחזור מכונה אחד , ואחרות דורשות 2 או . 4 להלן קטע של השהיה כפי שהוצג בכרך א ' בשפת סף : הסבר : שורה R 0 : 1 קובע את מספר הפעמים שהלולאה החיצונית , המתחילה בשורה , 2 מתבצעת . שורה R 1 : 2 קובע את מספר הפעמים שהלולאה הפנימית בשורה 3 מתבצעת . שורה : 3 הלולאה הפנימית . מספר מחזורי המכונה הוא . 510 שורה : 4 בקרת הלולאה החיצונית . מספר מחזורי המכונה הכולל של הלולאה הפנימית ושל הלולאה החיצונית יחד הוא . 5110 שורה : 5 חזרה משגרה . סה"כ מספר מחזורי המכונה מרגע הכניסה לשגרת ההשהיה עד ליציאה ממנה הוא . 5113 חישוב זמן השהיה : נניח כי זמן כל מחזור מכונה הנו . 15 Sec זמן ההשהיה של השגרה יהי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך