פרמטר פורמלי הוא משתנה המופיע ברשימת הפרמטרים של הפונקציה . פרמטר אקטואלי הוא הפרמטר המופיע ברשימת הפרמטרים בשלב הפעלת הפונקציה . פרמטר אקטואלי יכול להיות משתנה , ערך או ביטוי המורכב מערכים ו / או משתנים ופעולת שונות , חשבוניות , לוגיות או אחרות . כאשר הפרמטר הוא משתנה , עליו להיות מוגדר לפני ההפעלה של הפונקציה . המונח " פרמטר מועבר" מתייחס לפרמטר האקטואלי . מספר הפרמטרים הפורמליים חייב להיות שווה למספר הפרמטרים האקטואליים ובאותו הסדר . כאשר מפעילים את הפונקציה , מתרחשים כמה תהליכים : מחשבים את ערכו של כל אחד מן הפרמטרים המועברים לפונקציה . במידת הצורך הערך המחושב עובר המרה ( casting ) לטיפוס הפרמטר הפורמלי , ומועתק אליו . ההעברה היא לפי ערך . ( by value ) שומרים את המקום בתכנית שאליו צריכים לחזור על מנת לשמור על רצף התכנית . מבצעים את גוף הפונקציה . כאשר מתבצעת הוראת return המכילה ביטוי , יוחזר הערך המחושב ויוצב במשתנה המקבל את התוצאה , בשורה שבה בוצעה הקריאה על-פי המקום שנשמר , וממשיכים ברצף ההוראות המקורי . כאשר מתבצעת הוראת return שאינה מכילה ביטוי , ממשיכים ברצף ההוראות המקוריות ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך