הגדרת הפונקציה כוללת את חתימת הפונקציה כפי שהוגדרה בסעיף הקודם וכן את גוף ( body ) הפונקציה . רשימת הפרמטרים חייבת לכלול את שמות הפרמטרים הפורמליים . returned–type function–name ( parameters list ) { local variables body return } בתוך הפונקציה ניתן להגדיר משתנים מקומיים שתחום הקיום שלהם הוא בתוך הפונקציה עצמה בלבד . שמות המשתנים המקומיים חייבים להיות ייחודיים ושונים משמות הפרמטרים הפורמליים . גוף הפונקציה יכול לכלול כל אחת מהוראות שפת C לרבות משפטי תנאי ולולאות . ההוראה return פונקציה חייבת להסתיים בהוראה return המשמשת לציון סוף הפונקציה וכן להחזיר את ערך התוצאה של פעולת הפונקציה . הערך המוחזר חייב להיות תואם לסוג ה- . returned–type מותר להשמיט את הוראת return אם טיפוס הערך המוחזר הוא . void ניתן להשתמש בהוראה כמה פעמים בפונקציה . בכל פעם שההוראה מתבצעת מסתיימת הפונקציה . שימו לב , הצהרה על פונקציה מסתיימת בסימן (;) ואילו בהגדרה הסימן אינו קיים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך