נוכחנו לראות שחלוקה של תכנית לקטעים מקלה במידה רבה את פיתוח התכנית . אולם כאשר התכנית גדלה נתקשה לקרוא ולתחזק את התכנית . שפת C מאפשרת לנו לקחת קטע של תכנית ולהפוך אותו לפעולה אחת שנוכל לבצעה בכל מקום בתכנית שבו קטע זה נדרש . מנגנון זה נקרא " פונקציה . " הגדרת פונקציה רצף הוראות המאוגדות יחדיו במטרה לבצע מטלה מוגדרת . השימוש בפונקציות משפר את מבנה התכנית , את קריאות הקוד ואת מידת הגמישות של התכנית בעריכת שינויים . עובדה זו מאפשרת להפחית את עלויות הפיתוח והתחזוקה של התכנית . יתרונות השימוש בפונקציות מודולאריות : הפונקציה מתמקדת בבעיה מסוימת , ולרוב יחידה . שימוש חוזר : ניתן להשתמש בפונקציה מספר רב של פעמים ללא צורך בכתיבת הקוד מחדש שמשמעותו – חיסכון במקום ובזמן פיתוח . תחזוקה : קל יותר לזהות קטעי קוד בעייתיים ולתקן אותם . קריא › ת : התכנית הראשית מפעילה פונקציות ולכן קל יותר לקרוא את התכנית ולהבין את אופן פעולתה . הפונקציה main בכל תכנית בשפת C קיימת לפחות פונקציה אחת , הפונקציה , main שהיא בעצם התכנית הראשית . כל הפעלה של תכנית מתחילה תמיד בפונקציה . main מתוך התכנית הראשית ניתן להפעיל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך