בפרק 6 למדתם את הנושאים האלה : . 1 הגדרת מערך ; . 2 הכרזה על מערך ; . 3 כללי הכרזה ואתחול מערך ; . 4 הגדרת תו ; . 5 קוד ; ASCII . 6 הגדרת מחרוזת ; . 7 כללי הכרזה על מחרוזת ; . 8 פונקציות ספרייה ; string . h . 9 מחרוזת ריקה ; . 10 הגדרת מערכים ומחרוזות במרחב ; code . 11 הגדרת מערכים ומחרוזות במרחבי הנתונים ; . 12 בעיית הקצאת הזיכרון במרחבים השונים ; . 13 פעולות על מערכים : א . אתחול מערך ב . חישוב סכום תאי מערך ג . חישוב ממוצע חשבוני במערך ד . מציאת ערך מרבי במערך ה . קליטה מתוזמנת של נתונים למערך  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך