שאלה 6 . 4 נתונות שתי ההכרזות הבאות : 1 ) char foo 1 [ 5 ] = { 'B' , 'o' , 'o' , 'k' , 0 }; 2 ) char foo 2 [ 5 ] = "Book" ; סטודנט טוען ששתי ההגדרות של foo 1 ו- foo 2 שקולות . האם טענתו נכונה ? נמקו את תשובתכם . שאלה 6 . 5 המחרוזת "This is a question " מאוחסנת במרחב זיכרון . code כתבו תכנית המעתיקה את המחרוזת למערך המוגדר בזיכרון החיצוני . xdata המחרוזות מוגדרת באופן הזה : code char src [] = "This is a question" ; xdata char dst [ 20 ]; רמז : כזכור , מחרוזת בשפת C מסתיימת בתו . ' \ 0 ' שאלה ) 6 . 6 אתגר ) כתבו תכנית והשתמשו בה בפונקציית strcpy () המוגדרת בספרייה . string . h שאלה 6 . 7 כתבו תכנית המשרשרת שני מערכים למערך חדש בגודל מתאים . לדוגמה , המערכים לפני השרשור : char a [ 3 ] = { 1 , 2 , 3 }; char b [ 4 ] = { 4 , 5 , 6 , 7 }; char c [ 7 ]; אחרי השרשור :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך