מרחב זיכרון התכנית code נועד לאחסון של תכנית ההפעלה של המיקרו-בקר , וכן לאחסון מידע קבוע הנחוץ להפעלת התכנית . תוכן מרחב הזיכרון הזה " נצרב" באמצעות תכנית מיוחדת , ולא ניתן לשנותו אלא באמצעות " צריבה" מחודשת . הגדרה של משתנים , מערכים או מחרוזות במרחב הזיכרון code היא למעשה דרך להגדרת מרחב בזיכרון המאחסן מידע קבוע שלא ניתן לשנותו . שימוש במונח " משתנה " בהקשר של מרחב זיכרון זה הוא מטעה , שכן לא ניתן לשנות את ערכו . במרחב זיכרון זה מאחסנים טבלאות מידע קבוע ומחרוזות קבועות . כל הגדרה של משתנים במרחב זה צריכה להכיל את ערכי האתחול שלהם , שאם לא כן אין משמעות להגדרה זו . על אף שמותר להגדיר משתנים במרחב זה ללא ערכי אתחול , נחליף במשפט הקודם את המילה צריכה במילה חייבת כדי לתת משמעות להגדרה . דוגמה 6 . 3 שימוש במערך שערכיו קבועים לביצוע פעולות חשבון למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . בעת לחיצה על הלחצנים מופיע " 1 " במוצאיהם . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . הנוריות מופעלת כאשר מספקים להן . " 1 " כתבו תכנית הקוראת את מצב ארבעת המפסקים P 1 . 0-P 1 . 3 ומציגה את ריבוע הערך המספרי הנוצר ממצבם בנור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך