תו character - תו הוא כינוי לכל אחד מהסימנים המשמשים להצגת אותיות הא"ב , הספרות ושאר הסימנים הגרפיים . לכל אחת מאותיות הא"ב , מן הספרות ומן הסימנים השונים קיים קוד 1 מספרי הנקרא קוד . ASCII רוחב הקוד שמונה סיביות , ולכל תו צירוף ייחודי . תו יחיד מסומן באמצעות שני סימני . 'w' , ' 7 ' , ' @' : < ' > המשתנה התווי הוא מטיפוס char או . unsigned char המשתנה התווי מכיל את הערך המספרי , כלומר את קוד ASCII-ה של התו . 1 כיום מקובל להשתמש בקוד unicode לתיאור התווים . מחרוזת היא אוסף של תווים . מחרוזת בשפת C היא אוסף של תווים המסתיים בערך המספרי , 0 או , כפי שנהוג לציין זאת באמצעות התו . ' \ 0 ' תוחמים מחרוזת בין שני סימני , < " > לדוגמה : . "C 51 Book " מהדרי שפת C מוסיפים לסוף המחרוזת את התו . ' \ 0 ' מחרוזת היא מקרה פרטי של מערך . למעשה , מחרוזת היא מערך מטיפוס char או unsigned char בלבד . ההכרזה על מחרוזת דומה להכרזה על מערך , פרט לאופן קביעת ערכי האתחול של המחרוזת . הכרזה על מחרוזת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך