בפרק 5 למדתם את הנושאים האלה : . 1 בקרת כניסה ויציאה ללולאה ; . 2 גוף לולאה ; . 3 לולאת ; while . 4 לולאת ; do while . 5 הפסקה יזומה של לולאת ; break . 6 הפסקה יזומה של גוף לולאת ; continue . 7 לולאת המתנה ; . 8 קריאת מצב מפסק ; . 9 מניעת ריטוטים בתוכנה ; . 10 מימוש חד יציב בתוכנה ; . 11 לולאת קלט ; . 12 לולאת ; for . 13 לולאת השהיה ; . 14 לולאת for מקוננת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך