עד כה עסקנו בשני סוגים של לולאות . do while-ו while – בחלק מתבניות הלולאה שהיכרנו השתמשנו במשתנה הנקרא " מונה הלולאה . " למשתנה זה היה ערך התחלתי מסוים שהשתנה במהלך התכנית עד לערך סופי . לעיתים גדל מונה הלולאה , 1-ב או יותר , ולעתים קטן 1-ב או יותר . כאשר נדרש ביצוע של לולאות כאלה נוח להשתמש בלולאת for המכילה את כל המרכיבים הדרושים : אתחול , תנאי , עדכון וגוף הלולאה . להלן התחביר : ( שדה עדכון ; שדה תנאי ; שדה אתחול for ( גוף הלולאה { שדה האתחול – בשדה זה נתונות הוראות המתבצעות לפני שהלולאה מתבצעת בפעם הראשונה . ההוראות בשדה זה מופרדות זו מזו באמצעות סימן פסיק . < , > שדה התנאי – שדה זה מכיל ביטוי לוגי המשמש לבקרת ביצוע הלולאה . אם התנאי מתקיים ( אמת , ( אזי הלולאה תתבצע , אם התנאי אינו מתקיים ( שקר , ( אזי הלולאה מסתיימת – תנאי עצירה . שדה העדכון – שדה זה מכיל הוראות המתבצעות לאחר ביצוע גוף הלולאה . ההוראות בשדה זה מופרדות זו מזו באמצעות סימן פסיק . < , > הערות : בין שדה לשדה חייב להופיע סימן נקודה-פסיק <;> אין חובה להשתמש בכל השדות שימוש בהוראה for (;;) הוא חוקי ומציין לולאה אינסופית...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך