בפרק 4 למדנו כי פונקציות הקלט והפלט התקניות , המוגדרות בספרייה , stdlib . h מתבצעות במיקרו-בקר בנוהל ( פרוטוקול ) התקשורת הטורית . RS 232 נוהל זה כולל את תהליכי הקמת הקשר , העברת המידע וניתוק הקשר . באמצעות פונקציות הספרייה ניתן ליצור תקשורת בין מיקרו-בקר למחשב אישי או למערכות ממוחשבות אחרות . 1 נושא זה לא יידון במסגרת הספר . דוגמה 5 . 8 קליטת נתונים באמצעות תקשורת טורית כתבו תכנית המשדרת , עם הפעלת המיקרו-בקר , דרך ערוץ התקשורת הטורי , את הצירוף ' @ : ' ולאחר מכן ממתינה לקליטת תווים . התכנית תשדר חזרה ( תהליך הנקרא " הדהוד , " ( echoing כל תו שנקלט עד שתקלוט את התו . ' + ' עם קבלת התו הזה התכנית תסתיים ( לולאה אינסופית . ( הנחות : השידור והקליטה מתבצעים באמצעות פונקציות הספרייה . stdlib . h ערוץ התקשורת הוגדר עבור דוגמה זו . פתרון : + include < reg 51 . h > + include < stdlib . h > char ch ; void main () { */ כאן נדרשים אתחולי ערוץ התקשורת /* שידור רצף ההתחלה putchar ( ' @ ' ); // putchar ( ' : ' );  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך